reglement

Om het voortbestaan van het Truckshow Borkel en Schaft niet in gevaar te brengen is dit reglement
opgesteld.

 

Eigen risico
Het betreden van het showgebied geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie van de Truckshow Borkel en Schaft is nooit aansprakelijk voor enigerlei schade aan voertuig(en), personen of goederen.


Inschrijven
Na de inschrijving ontvangt u een bevestiging en kunt u inschrijfgeld betalen. Een wagen met chauffeur € 20,- en € 5,- per bijrijder. Uw betaling geldt als definitieve inschrijving en dient uiterlijk juni 2021 te zijn voldaan. Mocht u onverhoopt niet aanwezig zijn kan het inschrijfgeld helaas niet
worden geretourneerd.


Inrijden

U kunt vrijdag vanaf 15:00 tot 22:00 uur het terrein oprijden en zaterdag van 9:00 tot 14:00 uur. Het inparkeren zal begeleid worden door vrijwilligers, deze mensen helpen op vrijwillige basis zodat u op het terrein kan staan. Volg hun instructies op en ga met respect en in goed overleg met elkaar om.


Glaswerk
Het is vanwege de vergunning ten strengste verboden om glaswerk of flessen mee het terrein op te nemen.


Vuur
Omdat we dicht bij een natuurgebied zitten is open vuur of BBQ op last van de brandweer niet toegestaan.


Geluid
Het is verboden om tijdens de Truckshow Borkel en Schaft te claxonneren. Er mag zachtjes gezellige muziek gedraaid worden in de volgende tijdsvakken:

zaterdag 12 jun 2021: 10:00 uur tot 23:00 uur
zondag 13 juni 2021: 10:00 uur tot 18:00 uur 

Op vrijdag is het helaas niet toegestaan geluid te produceren vanwege onze vergunning.

 

Beveiliging
Het naleven van het reglement wordt gehandhaafd door vrijwilligers en beveiligers. Zij zijn er voor uw eigen veiligheid en zullen alleen optreden indien nodig. Volg de instructies van de beveiliging te allen tijde op! Bij bedreiging, geweldpleging, brandstichting, vernieling, drugsbezit en diefstal wordt direct overgegaan tot aanhouding en overdracht aan de politie. Bij een overtreding van dergelijke aard zal het transportbedrijf onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en zal de overtreder van het terrein worden verwijderd en in de toekomst uitgesloten worden van deelname.


Rijverbod
Gedurende het gehele weekend is het verboden om met de vrachtwagen over het terrein te rijden, tenzij er toestemming en begeleiding is van de organisatie. Op zondag kan er vanaf 16.00 uur uitgereden worden op aanwijzing van de organisatie.


Afval
Afval graag in de aanwezige kliko’s deponeren, houdt het terrein schoon, dat is prettig voor iedereen.


Hulpdiensten
Hulpdiensten (brandweer, politie en ambulance) kunnen indien nodig ingeschakeld worden via de centrale post van de beveiliging. Telefoonnummer: 112. Geef hulpdiensten te allen tijde vrije
doorgang!